Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

За безпроблемно използване на портала е необходимо потребителите да използват актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 или MacOS 10 и др.). 
Интернет браузърите, като Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari следва да бъдат актуална версия.