Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Имотен регистър – само по електронен път:

При заявяване на удостоверения и преписи - само чрез ИПЕЙ.

За всички останали услуги:
  • Чрез платежен оператор ИПЕЙ – заплащането на конкретните услугите става  непросредствено след заявяване им .
  • Чрез „Лична сметка“ – посредством платежния оператор ИПЕЙ, като е предоставена възможност потребителят да захранва предварително с произволно избрана от него сума личната си сметка в единния портал. Същата се отразява незабавно в профила му. Бихте могли да извършите захранване на сума в „Лична сметка“ през интернет като регистриран потребител на ИПЕЙ или чрез банкова карта, както и в брой на каса в ИЗИПЕЙ. При заплащането на услуги, от наличната сумата във Вашата "Лична сметка" се отчислява съответната такса за предоставената услуга до изчерпване на средствата. Не се прилага документ за внесена държавна такса, услугата е автоматизирана.

ТРРЮЛНЦ:

  • Чрез автоматизирано разплащане чрез платежния оператор ИПЕЙ - след подаване на заявление/искане за издаване на удостоверение, порталът предлага възможност за разплащане чрез платежен оператор ИПЕЙ. При избор на опцията, порталът препраща към платежния оператор ИПЕЙ. 
  • Чрез „Лична сметка“ – посредством платежния оператор ИПЕЙ потребителят да захранва предварително с произволно избрана от него сума личната си сметка. Същата се отразява незабавно в профила му. Бихте могли да извършите захранване на сума в „Лична сметка“ през интернет като регистриран потребител на ИПЕЙ или чрез банкова карта, както и в брой на каса ИЗИПЕЙ. При заплащането на услуги, от наличната сумата във Вашата "Лична сметка" се отчислява съответната такса за предоставената услуга до изчерпване на средствата. 
  • Чрез внасяне на дължимата държавна такса в офис на банка – документът се прикачва като сканирано изображение към електронното заявление (само при подаване на заявления за вписване, обявяване и заличаване).
  • Чрез внасяне на дължимата държавна такса посредством интернет банкиране – извлечение/справка за извършеното плащане се прикачва като сканирано изображение към електронното заявление (само при подаване на заявления за вписване, обявяване и заличаване).