Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Имотен регистър – само по електронен път:

  • Чрез платежен оператор ИПЕЙ – заплащане след заявяване за конкретна услуга.
  • Чрез лична сметка – посредством платежния оператор ИПЕЙ потребителят захранва предварително с произволно избрана от него сума личната си сметка в единния портал. Същата се отразява незабавно в профила му. При използване на услуги от сумата се отчислява съответната такса за предоставената услуга до изчерпване на средствата. Не се прилага документ за внесена държавна такса, услугата е автоматизирана.

 

ТРРЮЛНЦ:

  • Чрез автоматизирано разплащане чрез платежния оператор ИПЕЙ - след подаване на заявление/искане за издаване на удостоверение, порталът предлага възможност за разплащане чрез платежен оператор ИПЕЙ. При избор на опцията, порталът препраща към платежния оператор ИПЕЙ. 
  • Чрез лична сметка – посредством платежния оператор ИПЕЙ потребителят захранва предварително с произволно избрана от него сума личната си сметка. Същата се отразява незабавно в профила му. При използване на услуги, от сумата се отчислява съответната такса за предоставената услуга до изчерпване на средствата. 
  • Чрез внасяне на дължимата държавна такса в офис на банка – документът се прикачва като сканирано изображение към електронното заявление (само при подаване на заявления за вписване, обявяване и заличаване).
  • Чрез внасяне на дължимата държавна такса посредством интернет банкиране – извлечение/справка за извършеното плащане се прикачва като сканирано изображение към електронното заявление (само при подаване на заявления за вписване, обявяване и заличаване).