Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Имотен регистър –  таксите за заплащат само по електронен път:

При заявяване на удостоверения и преписи от Имотен регистър

Чрез Портала за електронно разплащане на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ) или ИПЕЙ

При заявяване на справки чрез отдалечен достъп до имотен регистър
  • Чрез Портала за електронно разплащане на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ) – посредством Портала за електронно разплащане на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ) е предоставена възможност потребителите да извършват плащане по конкретни услуги без такси и комисионни. Плащането може да бъде извършено с кредитна или дебитна карта по всяко време и от всяка точка на света.

  • Чрез автоматизирано разплащане чрез платежния оператор ИПЕЙ – заплащането на конкретните услугите става  непросредствено след заявяване им, като за същото се дължи комисионна такса към платежния оператор.

  • Чрез „Лична сметка“ –  може да бъде заредена, посредством ПЕП на МЕУ или платежния оператор ИПЕЙ, като е предоставена възможност потребителят да захранва предварително с произволно избрана от него сума личната си сметка в единния портал. Същата се отразява незабавно в профила му. Бихте могли да извършите захранване на сума в „Лична сметка“ през интернет  посредством ПЕП на МЕУ без такси и комисионни или като регистриран потребител на ИПЕЙ  - чрез банкова карта, както и в брой на каса в ИЗИПЕЙ. При заплащането на услуги, от наличната сумата във Вашата "Лична сметка" се отчислява съответната такса за предоставената услуга до изчерпване на средствата. Не се прилага документ за внесена държавна такса, услугата е автоматизирана.

ТРРЮЛНЦ:

  • Чрез Портала за електронно разплащане на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ) – посредством Портала за електронно разплащане на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ) е предоставена възможност потребителите да извършват плащане по конкретни услуги без такси и комисионни. Плащането може да бъде извършено с кредитна или дебитна карта по всяко време и от всяка точка на света.
  • Чрез автоматизирано разплащане чрез платежния оператор ИПЕЙ - след подаване на заявление/искане за издаване на удостоверение, порталът предлага възможност за разплащане чрез платежен оператор ИПЕЙ. При избор на опцията, порталът препраща към платежния оператор ИПЕЙ, като при заплащане на услугите се дължи комисионна такса към платежния оператор.
  • Чрез „Лична сметка“ –  може да бъде заредена, посредством ПЕП на МЕУ или платежния оператор ИПЕЙ, като е предоставена възможност потребителят да захранва предварително с произволно избрана от него сума личната си сметка в единния портал. Същата се отразява незабавно в профила му. Бихте могли да извършите захранване на сума в „Лична сметка“ през интернет  посредством ПЕП на МЕУ без такси и комисионни или като регистриран потребител на ИПЕЙ  - чрез банкова карта, както и в брой на каса в ИЗИПЕЙ. При заплащането на услуги, от наличната сумата във Вашата "Лична сметка" се отчислява съответната такса за предоставената услуга до изчерпване на средствата. Не се прилага документ за внесена държавна такса, услугата е автоматизирана.
  • Чрез внасяне на дължимата държавна такса в офис на банка – документът се прикачва като сканирано изображение към електронното заявление (само при подаване на заявления за вписване, обявяване и заличаване).
  • Чрез внасяне на дължимата държавна такса посредством интернет банкиране – извлечение/справка за извършеното плащане се прикачва като сканирано изображение към електронното заявление (само при подаване на заявления за вписване, обявяване и заличаване).