Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

Необходимо е да извършите регистрация в портала. 
След вход в новосъздадения профил, е необходимо да бъде избрана опцията „Обединяване на потребителски профили“.   
След това порталът ще изиска да бъдат въведени потребителско име и парола от стария Ви профил в icadastre.bg.
След одобрение от Агенция по вписванията наличните средства и историята на изпълнените от Вас справки ще бъдат прехвърлени автоматично в профила Ви в портала.