Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

За успешно подписване е необходимо на работната станция да е инсталиран софтуер за подписване BISS (последна версия) и валиден електронен подпис. 
За допълнителна информация относно инсталиране на софтуера за подписване използвайте инструкциите, публикувани на следния електронен адрес: https://store.borica.bg/bg/b-trust/certificates/biss.