Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

За успешно подписване е необходимо да притежавате валиден електронен подпис, предварително инсталиран на работната Ви станция. Същия би могъл да е издаден от един от следните доставчици: „Информационно обслужване“ АД, „Борика-Банксервиз“ АД, „Инфонотари“ ЕАД, „Евротръст Технолъджис“ АД, „СЕП България“ АД.
Също така е необходимо на работната станция да е инсталиран софтуер за подписване BISS (последна версия).
За допълнителна информация относно инсталиране на софтуера за подписване използвайте инструкциите, публикувани на следния електронен адрес: https://store.borica.bg/bg/b-trust/certificates/biss.
Уверете се, че текущото време на работната станция е правилно настроено към точното астрономическо време и е избрана часова зона, както следва: UTC+02:00.