Единен портал за заявяване на електронни административни услуги

С присъединяване на квалифициран електронен подпис (КЕП) като средство за автентикация можете да заявявате всички услуги от портала и да използвате пълната му функционалност. Необходимо е сертификатът (електронният подпис) да бъде предварително инсталиран на Вашия компютър, а интернет браузърът Ви да е настроен по инструкцията на доставчика на удостоверителни услуги, издал Вашия КЕП.

За електронно подписване в ЕПЗЕУ е необходимо да инсталирате актуална версия на софтуер за подписване BISS (може да бъде изтеглен оттук: https://store.borica.bg/bg/b-trust/certificates/biss ).

Уверете се, че текущото време на компютъра Ви е правилно настроено към точното астрономическо време и е избрана часова зона „(UTC +02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius“. Необходимо е да използвате актуална версия на един от следните интернет браузъри: Chrome, Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer.

След изпълнение на всички инструкции, следва да приложите следните стъпки:

  1. Влезте в портала с имейл адрес и парола
  2. От падащото меню изберете „Средства за автентикация“ -> „Сертификати“ -> „Добави сертификат“
  3. След като порталът изведе съобщение за успешното добавяне на сертификата, рестартирайте браузъра си
  4. При повторно влизане използвайте само бутон „Вход със сертификат“