United portal for request for electronic administrative services

15.10.2021   Commercial register and register of NPLE

Стартира етап „Разработка на приложния софтуер за свързване на българския Търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри – BRIS, съгласно Техническото задание и одобрената детайлна техническа спецификация.

Това е поредна стъпка към свързване на българския Търговски регистър с BRIS през последните три месеца.

В рамките на този етап до сега е установена свързаност на ниво тестова среда. Заредени са тестови данни, които са валидирани успешно от работната група на Европейската комисия, с които впоследствие да стартира вътрешното тестване.

 След успешно завършване на етап „Разработка на приложния софтуер“ и вътрешно тестване, предстои етап „Внедряване“.