United portal for request for electronic administrative services

05.10.2022   Commercial register and register of NPLE

Търговският регистър стана пълноправен член на световната организация Форум на търговските регистри (Corporate Registers Forum). Членството осигурява достъп до най-добрите международни практики в областта на дружественото право и търговската регистрация, които вървят паралелно с развитието на технологиите.

За първи път български представители ще участват в дискусии за нововъведенията в регистърното производство и ще са част от процеса, който създава основите на нормативната база в световен мащаб. Участието в международните срещи ще допринесе още и за обмена на информация, както и запознаването с най-добрите идеи, технологични и практически приложения, които биха довели до подобряване на регистърната система у нас.