United portal for request for electronic administrative services

02.01.2024   Property registry

Информираме Ви, че от 2 до 26 януари 2024 г., в Агенция по вписванията ще се извърши задължителна годишна инвентаризация. Създадена е организация, при която службите по вписвания и службите по регистрация в цялата страна ще предоставят всички услуги, като работното време за обслужването на гражданите и фирмите няма да бъде променено.