United portal for request for electronic administrative services

20.10.2023   Commercial register and register of NPLE

Агенция по вписванията участва в Годишна конференция, организирана от Международния форум на търговските регистри, в Малта. В асоциацията членуват представители от целия свят, които отговарят за администрирането на търговски регистри.

Делегатите на форума обменят знания, опит и идеи за развитието на регистърното производство.

В програмата са застъпени актуалните теми, приоритетни за всички участници - борбата с изпирането на пари и прозрачност на регистрите, с акцент – регистри на действителните собственици, както и начините за ефективно взаимодействие между регистрите и регулаторните органи във всяка държава и по линия на международния обмен;

Делегатите бяха приветствани от министъра на икономиката, европейските фондове и държавните имоти в Малта г-н Силвио Скембри.

Сред участниците във форума са представители на Европейската комисия, Световната банка, Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL), Европейската асоциация на търговските регистри (EBRA) и др.