United portal for request for electronic administrative services

27.09.2023   Commercial register and register of NPLE

 

Службите по регистрация ще работят извънредно на 30.09.2023 г.(събота), когато изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети.

Работното време на службите по регистрация в страната ще бъде от 8.30 до 15.00 ч., а в София – от 9.00 до 15.30 ч.

Напомняме, че годишните финансови отчети могат да се подават по електронен път на адрес https://portal.registryagency.bg/ или на хартиен носител, в която и да е служба по регистрация.

За обявяване на годишен финансов отчет не се заплаща държавна такса.