United portal for request for electronic administrative services

27.09.2023   Commercial register and register of NPLE

На 27 и 28 септември 2023г. Бордът на директорите на Европейската асоциация на търговските регистри (EBRA) провежда свое заседание в Агенция по вписванията. Агенцията е част от авторитетната европейска организация на търговските регистри от 2022 година, като в качеството си на пълноправен член на EBRA е домакин на мероприятието.

Делегацията, водена от г-н Анти Ривари, президент на EBRA, беше приветствана от изпълнителния директор на Агенция по вписванията г-жа Даниела Митева. В обръщението си тя изтъкна важността от взаимодействие между европейските търговски регистри регистри, както в контекста на международните предизвикателства, така и обмяната на опит за най-добри практики в интерес на потребителите и запозна гостите с 15-годишната дейност на българския търговски регистър.

От своя страна, гостите изразиха задоволството си от взаимодействието между EBRA и Агенция по вписванията, като беше отчетено и активното участие на представители на Агенцията в тематичните работни групи на асоциацията.  По време на срещата беше припомнено, че Европейската асоциация на търговските регистри е надежден партньор на Европейската комисия при формирането на становища и изработването на нормативни документи, свързани с регистърното производство.