United portal for request for electronic administrative services

14.06.2023   Commercial register and register of NPLE

Правителството прие Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с преминаването на Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) към Агенцията по вписванията и цялостната електронизация на регистъра.

Гласуваните днес изменения на постановления на Министерския съвет предвиждат преминаването на регистъра да се реализира от 1 юли 2023 г.