United portal for request for electronic administrative services

29.12.2022   Commercial register and register of NPLE

Информираме Ви, че от 3 до 20 януари 2023 г. ще се проведе задължителна годишна инвентаризация. Създадена е организация, за да не се нарушава работния процес. Гишетата на службите по вписвания и службите по регистрация в цялата страна ще предоставят всички налични услуги, като обслужването на гражданите и фирмите няма да бъде нарушено.