United portal for request for electronic administrative services

16.12.2022   Commercial register and register of NPLE

От днес Агенцията по вписванията предоставя нова услуга за гражданите, които ползват Единния портал за заявяване на електронни административни услуги за търговския, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел  и имотния регистър. Без такси и комисионни вече се извършват справки и услуги чрез използването на функционалността с портала за електронно разплащане на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ).  С кредитна или дебитна карта можете да платите по всяко време и от всяка точка на света.

Финализирането на проекта е следствие от постоянните усилия на ръководството на Агенцията по вписванията за подобряване на предлаганите услуги и дигитализиране на процесите в полза на гражданите и бизнеса, спестявайки време и пари.

Услугата е възможна чрез интегрирането на системите на Агенцията по вписванията и на Министерството на електронното управление за електронно плащане.