United portal for request for electronic administrative services

02.12.2022   Commercial register and register of NPLE

Изключителен интерес предизвика представянето на Търговския регистър по време на Генералната асамблея на Европейската асоциация на търговските регистри в Люксембург. Това беше първото официално събитие, на което Агенцията по вписванията, която администрира търговския регистър, присъства като пълноправен член.

В авторитетната международна организация членуват 42 държави. Експертите им участват в работни групи, чиито становища имат важно значение за общото развитие на европейското дружествено право, търговската регистрация и дигитализация в сектора. Европейската асоциация на търговските регистри е надежден партньор на Европейската комисия при формирането на становища и изработването на нормативни документи, свързани с регистърното производство.