United portal for request for electronic administrative services

26.10.2022   Commercial register and register of NPLE

Асоциацията на европейските търговски регистри е авторитетна международна организация, ползваща се с доверието на Европейската комисия при подготовка на становища и извършване на проучвания, които имат важно значение за европейското дружествено право и търговската регистрация. Асоциацията развива европейските политики за дигитализация и намаляване на административната тежест в публичния сектор, принципи залегнали в работата на българския търговски регистър.

С членството в организацията представителите на Агенцията по вписванията ще участват в експертните работни групи, ще изготвят становища и ще ползват най-добрите европейски практики.

Агенцията по вписванията ще бъде представена официално по време на Генералната асамблея на Асоциацията на европейските търговски регистри, която ще се проведе в Люксембург на 24 ноември.

Само за месец Агенцията по вписванията стана член на двете престижни международни организации – Асоциацията на европейските търговски регистри и Форумът на търговските регистри.