United portal for request for electronic administrative services

13.10.2022   Commercial register and register of NPLE

Акцент в разговорите беше юридическата практиката, свързана с търговския и имотния регистър в България и в Италия. От срещата стана ясно, че сроковете у нас, в които се регистрират нови дружества и се правят промени в обстоятелствата са много по-кратки и благоприятстват   стартирането и управлението на бизнес.

Експертите от двете държави откриха и много сходни практики, и юридически процедури, както и възможности за сътрудничество в областта на регистърното производство.