United portal for request for electronic administrative services

При съгласие за получаване на указания и или отказ на длъжностно лице по регистрацията, можете да посочите повече от един имейл адрес.