United portal for request for electronic administrative services

При заявяване на удостоверение с всички вписвания, заличавания и обявявания от РОЗА и ИС ЦРОЗ, потребителите следва да поискат удостоверение за вписване за определен период.

В удостоверение за актуално състояние се визуализират само действащите вписвания в РОЗА и ИС на ЦРОЗ (без архивирани и заличени).

Останалите видове удостоверения съдържат данни само от ИС на ЦРОЗ.