United portal for request for electronic administrative services

От 1 юли 2023 г. Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) преминава към Агенция по вписванията. Пълният набор от функционалности е достъпен през интернет-портала https://portal.registryagency.bg, както и в 27-те служби по регистрация на територията на цялата страна - https://www.registryagency.bg/bg/kontakti/kontakti-targovski-registar/ .