United portal for request for electronic administrative services


Порталът на Агенция по вписванията, предоставя следните начини на заплащане на дължимите суми при заявяване на услуги на Централния регистър на особените залози:
•    ПЕП на МЕУ - Портал за електронни плащания на Министерство на електронното управление;
•    ePay - платежен оператор ;
•    Чрез лична сметка;