United portal for request for electronic administrative services

Услугите чрез ЕПЗЕУ са със свободен и регистриран достъп. Със свободен достъп имате възможност да извършвате справки. С регистриран достъп имате възможност да заявявате услуги. След регистрация в ЕПЗЕУ, за което вие необходим КЕП, ПИК на НАП или сертификат издаден от АВ имате право на съответните видове услуги. Подробности можете да намерите тук