United portal for request for electronic administrative services

Считано от 1 юли 2023 г. ЦРОЗ е част от Агенция по вписванията (АВ), като във всяка служба по регистрация се предоставят  всички услуги свързани с ЦРОЗ. Адресите на всички Служби по регистрация можете да намерите тук .