United portal for request for electronic administrative services

Чрез електронната страница на Агенция по вписванията може да достъпите до страниците на отделните регистри, водени от нея.
Образци на документите може да намерите на Единния портал за заявяване на електронни административни услуги на Агенция по вписванията тук