United portal for request for electronic administrative services

Заявление за попълване може да получите на място, в офисите на службите на Агенция по вписванията или дигитално може да изтеглите бланките на електронните услуги, предоставяни от Регистър БУЛСТАТ, които да разпечатате, попълните и подадете електронно или на място в регионалните ни офиси тук: