United portal for request for electronic administrative services

Има три начина, по които може да намерите отговор на въпросите си, що се отнася до експертизата на служителите на Агенция по вписванията.
# 1.За Ваше улеснение, може да се свържете с нашите служители на телефон 0700 121 07 - телефонен номер за цялата страна, на който гражданите и представителите на фирми могат да получават информация по зададени въпроси относно регистрите, администрирани от Агенция по вписванията. Стойността на услугата е на цената на градски разговор от цялата страна, обажданията от мобилни телефони се заплащат по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.
# 2.Вашите въпроси може да задавате и на електронната ни поща: support@registryagency.bg

2.1. 
Вашите въпроси може да задавате и на електронната ни поща:
# 3.Или на място, в офисите на Агенция по вписванията.