United portal for request for electronic administrative services

Услугите, предлагани от Регистърът на имуществените отношения на съпрузите могат да бъдат заявени във всяка една от 27-те Служби по регистрация, пълен списък на които може да намерите тук