United portal for request for electronic administrative services

Агенция по вписванията има шест регионални дирекции, като Службите по регистрация към тях са 27.
Пълен списък на службите по регистрация  може да намерите тук.

 

Електронните услуги, предлагани от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел може да намерите тук.