United portal for request for electronic administrative services

Част от сканираните актове, налични в Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР) на Агенция по вписванията са в .tif формат. Файлове с такъв тип формат могат да се отворят, съответно прегледат, чрез софтуер Windows Photo Viewer. След като се отвори файлът с Windows Photo Viewer, същият може да се прегледа в цялост, чрез използване на стрелките, разположени под самия сканиран електронен образ на документа.

 

Ако съдържанието на файла не е четимо файлът е сканиран с не четимо съдържание, моля да изпратите на support@registryagency.bg входящ номер на преписа,  дата на подаване и служба по вписванията към която е подаден, за да извършим проверка.